KULINARIKA

 

 

    DOMOV          EKONOMIJA          TEHNIKA          TURIZEM          KORISTNE INFO  

 

 KULINARIKA
 Kuhar in pripomočki
 Mehanska obdelava
 Toplotna obdelava
 Kuhanje
 Dušenje
 Cvrenje
 Pečenje
 Praženje
 Kuharske tehnike
  Molekularna gastronomija
 Slovenska kuhinja
 Dolenjska
 Gorenjska
 Koroška
 Notranjska
 Prekmurska
 Primorska
 Štajerska
 Zasavska
Na spletnih straneh kulinarike bom predstavil osnove kuharstva, kuharskih postopkov in tehnik, dietno in zdravo prehrano. Po spletnih straneh kulinarike se lahko sprehodite s klikom na posamezen jeziček na levi strani. Sedaj pa nekaj osnovnih pojmov v kulinariki.

Kulinarika označuje znanje pripravljanja in ponujanja (dekoriranja) jedi, tudi kuharske sposobnosti. Pojem pokriva predvsem vse v zvezi s kuhinjo in kuhanjem ter kuharskimi spretnostmi. Uporablja se tudi za širša označevanja (npr. slovenska kulinarika, sveana kulinarika). Izraz je pojmovno ožji od besede gastronomija. Iz pojma izvira tudi izraz za kuharja – kulinarik. Danes namesto pojma kulinarika pogosto uporabljamo besedno zvezo kulinarina kultura.

Gastronomija ožje pomeni sicer tudi znanje pripravljanja jedi, sicer pa pomeni vedo o prehranjevanju (bolje povedano o kulturah prehranjevanja), ki vključuje tako hrano kot pijače. Iz gastronomije izvira tudi izraz gastronom, ki lahko pomeni 1) strokovnjaka za sestavo jedilnikov in pripravo jedi ali ožje 2) sladokusca ali dobrojedca. Strokovna in poljudna literatura s področja jedi in pijač se imenuje gastronomska literatura. Danes pogosto uporabljamo izraz gastronomska kultura (posamezniki uporabljajo tudi nepravilno zvezo gastrokultura). Ponudba gastronomije za potrebe turizma predstavlja zaokroženo, celovito obliko turistične in gastronomske ponudbe kraja, mesta, države ali izbranih ponudnikov. Poleg celovite lahko govorimo tudi o delni ponudbi – slednjo predstavlja posamezni izdelek turistinega in gastronomskega ponudnika v doloenem kraju oziroma regiji. Tudi za potrebe aplikacije na področje turizma je najustrezneje uporabljati izraz gastronomija, ki je razširjen in splošno razumljiv povsod po svetu. Izraz označuje kulture prehranskih načinov v različnih obdobjih zgodovinskega razvoja in v sodobnostih, vlogo in pomen jedi in pijač v načinih življenja prebivalcev krajev, pokrajin in držav.

Gurme označuje dobrojedca in dobropivca, torej človeka, ki vrhunsko obvlada uživanje izbranih jedi in pijač. Slovenski izraz za gurmeta je sladokusec, dobrojed. Oznaka je prevzeta iz francošine, kjer označuje beseda »gourmet« poznavalca vin in sladokusca. Beseda je sorodna tudi francoski besedi »gourmand«, ki pomeni požeruha.

Enogastronomija Značilna zloženka iz eno (gr. oinos = vino) in gastronomija (iz gr. gaster, gastros = želodec). Poskus, kako s tujo skovanko označiti povezanost jedi in pijač, ki pa ni nastal s temeljitim strokovnim premislekom. Skovanka enogastronomija je v svetu dokaj redko uporabljana zveza. Poleg tega je neprimerno uporabljati skovanko, ki ima na prvem mestu vino in šele nato jedi. Vedno je namreč govor o druženju jedi s pijačami in ne obratno. Uporaba besede enogastronomija v zvezi z »eno(logija)« ni smiselna, saj vključuje beseda gastronomija v svoj pojmovni obseg tako jedi kot pijače, kar vse skupaj tvori pojem hrane.

Narode jedi je oznaka za časovno in družbeno spreminjajočo ter različno paleto jedi, ki opredeljujejo vse družbene skupine nekega naroda v različnih obdobjih družbenozgodovinskega razvoja. Narodne jedi sooblikujejo pojem t.i. narodne kuhinje.

Narodna kuhinja je oznaka za dediščino in sodobnost kulinarine in gastronomske kulture vseh družbenih skupin nekega naroda, z upoštevanjem regionalnih razlik in časovnih sprememb. Slovenska narodna kuhinja je torej za pravilen izraz, s katerim označimo svojo gastronomsko dedišino in sedanjost. Kot regionalno kulinarično dediščino štejemo jedi, ki imajo v tej regiji domicil – torej niso vanjo »uvožene«; pomembno je torej ugotoviti, od kod prihaja v resnici, čeprav se je v določeni regiji lahko v preteklosti ustalila. Zanimivo je, da imenujejo isto jed v različnih delih Slovenije pogosto z različnimi imeni.

Tradicionalna kuhinja je manj ustrezen termin za kulinarično in gastronomsko dediščino. Podobno je tudi z izrazi »tradicionalne jedi« in »tradicionalno prehranjevanje«. Primerneje je govoriti o prehranski dedišini, dedišini prehranjevanja, dedišini določenih jedi, jedilnih obrokov itn. Izraz tradicija se lahko nanaša na opisovanje tradicije in z njimi povezano pripravo jedi (npr. potica za veliko noč).

Kuharjevi brki                             2018. Gregor Babšek. Vse pravice pridržane. Kontakt +386 (0)70 515 432 ali po elektronski pošti.